NLP-coach

Mensen en kinderen met AD(H)D, hebben een specifieke manier van informatie verwerken. Er wordt teveel of te weinig gefilterd waardoor er teveel of te weinig prikkels binnenkomen. Wat weer maakt dat een ieder op eigen wijze daar mee omgaat. De omgeving reageert daar, vaak niet positief op, wat ervoor kan zorgen dat er oa een tekort aan zelfvertrouwen ontstaat.

NLP is een methode om zo functioneel mogelijk te communiceren en om eens te kijken hoe je naar jezelf communiceert. Wat zijn de boodschappen die je aan jezelf geeft? En op basis van welke waarden en overtuigingen neem je beslissingen? Welke filters zitten dichtgeslibd bij je en welke filters laten teveel door?

Coachen met volwassenen en kinderen met AD(H)D doe ik vanuit de basis van NLP. Ook gebruik ik oplossingsgericht werken, trauma werk ,systemisch werk . Met kinderen werk ik veel met spel en met verhalen (metaforen) gericht op zelfvertrouwen en bewust worden van emoties en lijf.

Ik vind het belangrijk dat ouders en gezin meedoen in het coachingsproces. Een kind kan zich pas anders gaan  gedragen als ouders/gezin mee veranderen!
Met volwassenen werk ik met alles wat nodig is, gericht op het zelf oplossend vermogen.
Oplossingsgericht coachen, emoties vs. gedachten, systemisch werk, trauma werk.