Video Home Training

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden.

De video-opnames worden door de begeleider samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

De ervaring wijst uit, dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden, zelf heel snel zien wat hun kind nodig heeft en zelf ook goed kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen daar op af kunnen stemmen.

Opvoeding kan (tijdelijk) problemen geven o.a. doordat:

  • Tempo van de ouders onvoldoende is afgestemd op dat van het kind
  • Het kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen
  • Ouders niet duidelijk hebben wat het kind nodig heeft aan ondersteuning en leiding
  • Broertjes en zusjes extra steun nodig hebben om samen te kunnen spelen en praten
  • Er door allerlei tegenslag onvoldoende aandacht en energie is voor de opvoeding